Dodenherdenking: taptoe-signaal vanaf de Cuneratoren door trompettisten

Op 4 mei zal een paar minuten voor acht het taptoe-signaal klinken vanaf de Cuneratoren. Het signaal is de muziek, gespeeld door trompet, die de twee minuten stilte inluidt tijdens de dodenherdenking.

 

Trompettisten van OBK voeren dit uit in samenwerking met de Cunerakerk, het Cuneragilde en gemeente Rhenen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft trompettisten uitgenodigd om tijdens de Nationale Herdenking het taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen. OBK is zeer dankbaar en enthousiast dat het op deze unieke manier gehoor kan geven aan de oproep, en daarmee de inwoners van Rhenen kan betrekken.

 

Naast de twee muzikanten op de Cuneratoren, zal er ook een trompettist het signaal blazen bij woonzorgcentrum De Tollekamp én voor het verenigingsgebouw van OBK aan de Valleiweg in Rhenen. De activiteiten worden uitgevoerd conform de regels en richtlijnen van de overheid.